Välkommen

Pyrola Projects förser företag och organisationer med projektledare och projektresurser vid förändring av administrativa stödprocesser.

Administrativa stödprocesser som Ekonomihantering, HR och IT är ofta starkt reglerade och/eller tekniskt komplicerade men de är mycket sällan bolagsspecifika.

Våra konsulter hjälper er säkerställa att era administrative stödprocesser ligger inom ramen för branschstandard vad avser funktion och kostnad. Gör de inte det så hjälper vi er organisation att ta sig dit.

 

”Lita på era medarbetare, förenkla kostsam standardiserad rapporteringen och återkommande avstämningsmöten.”

 

”En strukturerad inköpsprocess säkerställer produktionen och sänker företagets kostnader.”

 

”Vi lyssnar på Era behov, analyserar situationen och presenterar lösningar som ger rätt tjänst till rätt kostnad.”