OM PYROLA

Pyrola Projects förser företag och organisationer med projektledare och projektresurser vid förändring av administrativa stödprocesser.

Administrativa stödprocesser som Ekonomihantering, HR och IT är ofta starkt reglerade och/eller tekniskt komplicerade men de är mycket sällan bolagsspecifika.

Våra konsulter hjälper er säkerställa att era administrative stödprocesser ligger inom ramen för branschstandard vad avser funktion och kostnad. Gör de inte det så hjälper vi er organisation att ta sig dit.

HUR VI ARBETAR

Utvärdering

  • Pyrola Projects sammanfattar nuläget och lämnar förslag på förbättringar.
  • Initial utvärdering genomförs alltid till fastpris.

Förändringen

  • Pyrola Projects förser projektet med en projektledare och/eller specialiserade projektresurser.
  • Er egen personal är djupt involverade under förändringsfasen för att kunna påvisa bolagsspecifika förutsättningar, men framför allt för att kunna förvalta och arbeta i enlighet med de nya arbetsprocesserna efter implementation.
  • Resurserna från Pyrola Projects tillför inte endast kompetens utan agerar även som en positiv drivkraft under hela förändringsprocessen.

Uppföljning

  • Efter förändringen så genomför Pyrola Projects ett antal uppföljningsaktiviteter för att säkerställa funktion och faktisk kostnad.
  • Att säkerställa funktion och faktiskt kostnad kan ta allt ifrån en månad till över ett år beroende på vad det är som har förändrats.