SÄNK ERA INDIREKTA KOSTNADER!

”Vi lyssnar på Era behov, analyserar situation och presenterar lösningar som ger rätt tjänst till rätt kostnad”

Pyrola Projects förser er med projektresurser för att utveckla följande funktioner med avseende på funktion och kostnad:

  • Ekonomihantering
  • HR-administration
  • IT-drift
  • Facility-tjänster

Projektmål

  • Erhålla rätt funktion till rätt kostnad
  • Anpassa/utbilda befintlig organisation och/eller outsourca hela eller delar av verksamheten.