TA KONTROLL ÖVER INKÖPEN!

”En strukturerad inköpsprocess säkerställer produktionen och sänker företagets kostnader.”

Pyrola Projects går igenom er samlade kostnadsstruktur och hjälper er till en enkel och strukturerad inköpsprocess.

Projektmål:

  • Tydlig bild av er kostnadsstruktur samt vilka som är era leverantörer inom de olika områdena.
  • Fastställt vem som är ansvarig för att köpa vad.
  • Fastställt när skall ni lita på branschstandard och när skall ni detaljstyra er beställningen.
  • Fastställt när ni ska handla direkt från leverantör och när ni ska ta hjälp av externt upphandlingsstöd?