TA KONTROLL ÖVER VERKSAMHETEN!

”Lita på era medarbetare, förenkla kostsam standardiserad rapporteringen och återkommande avstämningsmöten”

Vi hjälper företag fastställa vem som behöver veta vad i organisationen och sedan anpassar vi er uppföljning, rapportering och koncernstandardiserade system/rapporter/mallar/mötesordning efter det.

Projektmål:

  • Ledande befattningar vet vilket affärsansvar de har samt vilka skyldigheter som medföljer detta ansvar avseende internkontroll och rapportering.
  • Den återkommande standardiserade rapporteringen är uppdelad i legal rapportering och affärsrapportering och är kraftigt förenklad.
  • Återkommande avstämningsmöten har formaliserats och förenklats.
  • Mer tid kan läggas på att kontinuerligt förbättra verksamheten.