VÅRA TJÄNSTER

Pyrola Projects förser företag och organisationer med projektledare och projektresurser vid förändring av administrativa stödprocesser.

Administrativa stödprocesser som Ekonomihantering, Inköp, HR och IT är ofta starkt reglerade och/eller tekniskt komplicerade men de är mycket sällan bolagsspecifika.

Våra konsulter hjälper er säkerställa att era administrative stödprocesser ligger inom ramen för branschstandard vad avser funktion och kostnad. Gör de inte det så hjälper vi er organisation att ta sig dit.

Nedan återfinner ni några exempel på områden där vi kan bistå er organisation.